Vinárna a penzion "U Habána"

Fotografie:

Starý Habánský sklep, zde většinou probíhá degustace Habánských vín, byl postaven okolo roku 1614. Habáni, kteří sklep vystavěli přišli na Moravu z území dnešního Švýcarska, byli to reformní novokřtěnci. Kvůli své víře putovali stále více na východ, byli zruční řemeslníci, stavebníci a hlavně vinaři. Proslulá je habánská keramika. Ve třicátých letech 17. století jsou nuceni území Moravy opustit a odchází na Slovensko.

Jejich dědictví se dochovalo do dnešní doby. Dnes tady stojí zajímavé malé vinařství známé jako Habánské sklepy. Právě v prostorách nového Habánského sklepa zajišujeme naše služby.

˜ Rauty

˜ Jednotné večeře

˜ Studené mísy

˜ Domácí moravská kuchyně

˜ Moravské koláčky

˜ Nápojové stoly

˜ Široká nabídka ročníkových a prémiových vín značky Habánské sklepy

˜ Široká nabídka odrůdových jakostních vín značky Habánské sklepy

˜ Cimbálová muzika


Pokud budete mít zájem o naše služby,
rádi Vám zašleme komletní nabídku služeb.


Čas pokročil o 4 století a Habáni z Velkých Bílovic již dávno odešli.
To podstatné z jejich doby však v Habánských sklepích přetrvalo:
houževnatost a pracovitost zdejších vinařů, úcta k půdě a révě i
pečlivý dohled na každou fázi výroby vína. Díky tomuto dědictví
vznikají i dnes v Habánských sklepích unikátní vína s neopakovatelným charakterem - vína která mají duši.

Řada ročníkových přívlastkových vín nabízí to nejlepší z
Habánských sklepů.
Proto jsou tato vína velmi vyhledávána v prestižní gastronomii.
Nabízíme Vám i taková prestižní vína, která jen zřídka někde ochutnáte.
Snažíme se pro Vás vybírat ta nejlepší vína ze sortimentu Habánských sklepů.